Adfærdsrådgivning

Mange hundeejere oplever, at de på et tidspunkt står overfor et problem med deres hund, som de ikke selv kan løse. Det kan være problemer som aggression, alene hjemme problemer, angst/usikkerhed i forskellige situationer, hyperaktivitet, stress problemer ­– ting som gør, at hunden ikke har en optimal hverdag.

Desværre aflives alt for mange hunde på grund af adfærdsproblemer. I mange tilfælde kan det imidlertid godt lade sig gøre at ændre hundens adfærd, såfremt ejeren er indstillet på at gøre en indsats. Det er en forudsætning, at man som ejer er tålmodig og vedholdende, for det tager tid at ændre indgroede vaner og faste adfærdsmønstre både for hunde og mennesker. Man skal derfor være opmærksom på, at jo før et adfærdsproblem behandles, jo større er chancen for, at det bliver løst.
Adfærdsrådgivning skal foregå i hundens eget miljø og ikke over telefonen.

Adfærdsrådgivningen tager altid sit udgangspunkt hjemme hos jer, hvor jeg kan observere hunden i forskellige dagligdags situationer eller i mere specifikke situationer (f.eks. møde en anden hund ude på gaden). Derigennem kan jeg danne mig et billede af hunden samt af mulige årsager til hundens uhensigtsmæssige adfærd. Derudover får jeg en fornemmelse af samspillet mellem hund og ejer.

Det er meget vigtigt at kikke på familien som helhed, da hunden lever i samspil med familien og derigennem påvirkes af familiemedlemmernes adfærd. Det er derfor ikke kun hunden, der skal ændre sin adfærd, men også familien som sådan.

Ændring af en hunds uhensigtsmæssige adfærd kan ikke foregå over telefonen, da der kan være helt andre årsager til adfærden end dem, der umiddelbart er synlige, hvorfor udelukkende telefonisk rådgivning kan resultere i fejlbehandling.

Adfærdsrådgivningen varer ca. 2 timer. Vi snakker om hundes hverdag, hvordan den reagerer i forskellige situationer og om evt. ting, den tidligere har oplevet.
Jeg giver råd og vejledning i, hvordan I kan arbejde på at ændre hundens uønskede adfærd, samt i, hvordan familien som helhed skal ændre adfærd i forhold til hunden. Jeg kan vise jer forskellige øvelser,  I kan træne med hunden, samt forskellige måder, hvorpå I kan aktivere jeres hund mentalt (hunden får afløb for megen energi ved at få lov til at bruge sine sanser).

En adfærdskonsultationen koster 1000 kr.